Wyjątkowy konkurs podczas festynu „Gdańsk Dzieciom”

02.06.2017
#Tutaj się bawię

Loopy’s Worls po raz kolejny przygotował Ścieżkę Przygody przy Stadionie Energa Gdańsk. W trakcie festynu z okazji dnia dziecka uczestnicy będą mogli wygrać cenne nagrody.

Podczas festynu dzieci zbierają na ulotce pieczątki za różnorodne zadania. Aby wziąć udział w losowaniu nagród trzeba zgłosić się do Autobusu Nagród Głównych, do godz. 16:00 i pokazać kartę z 8 pieczątkami. Na otrzymanym kuponie należy wypełnić hasło i wrzucić zgłoszenie do urny. Wręczenie nagród odbędzie się między 16:30, a 17:00.

Oprócz nagród głównych jest szansa także na mini nagrody, które można odebrać do 18:00 w Autobusie Mini Nagród – niezależnie od Konkursu o Nagrody Główne.

Fundatorami nagród głównych są: Grupa GPEC, Sport Park Przymorze, KS Movement, BT Kompas, Szkółka Piłkarska PIKI 

ZASADY:

  • Ulotka festynu jest jednocześnie mapką i kartą konkursową. Będzie rozdawana przez wolontariuszy.
  • Trzeba zebrać min. 8 pieczątek, aby grać o nagrodę główną oraz mini nagrody.
  • Za jedną ulotkę otrzymuje się jeden kupon konkursowy. przy wydawaniu kuponu pieczątki będą przekreślane.
  • Punkty zdobywa się w dowolnej kolejności. Miejsca, gdzie można zdobyć pieczątkę oznaczone są balonami.

Organizatorem Festynu jest Miasto Gdańsk, Gdańskie Autobusy i Tramwaje oraz operator Stadionu Energa Gdańsk. Partner główny: Grupa GPEC, Partnera wydarzenia: InvestGDA

REGULAMIN KONKURSU

Ścieżka Przygody – Dzień Dziecka Stadion Energa Gdańsk

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Loopys Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 229, zwanym dalej Organizatorem.

2. Konkurs odbędzie się 03.06.2017r. na terenie Festynu Gdańsk Dzieciom przy Stadionie Energa Gdańsk w Gdańsku, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 w godzinach 11:00-17:00.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy Festynu Gdańsk Dzieciom. Każdy uczestnik Festynu może zgłosić jedną kartę konkursową oraz jeden kupon konkursowy.

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest pobranie karty konkursowej wraz z mapką. Karta konkursowa stanowi część ulotki dotyczącej Festynu.

5. Karta konkursowa jest dostępna u Wolontariuszy na terenie Festynu oraz w Autobusie Nagród Głównych ustawionym na promenadzie górnej Stadionu Energa Gdańsk.

6. Zadanie konkursowe polega na odwiedzeniu min. 8 punktów Ścieżki Przygody podczas wydarzenia, wykonaniu zadań przygotowanych na punktach, oraz uzyskaniu pieczątki potwierdzającej wykonanie zadań.

7. Podczas trwania konkursu dzieci pozostają pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów, z którymi przebywają na festynie.

8. Za przebieg zadania oraz potwierdzenie jego wykonania odpowiada każdorazowo Organizator Punktu (lista organizatorów punktów Ścieżki Przygody jest dostępna u Organizatora Konkursu)

9. Kolejność realizacji punktów jest dowolna.

10. Kolejność wykonywania zadania przez Uczestników Konkursu na każdym punkcie zależy od kolejności zgłoszeń Uczestników Konkursu na punkt; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania 8 zadań na 8 punktach ze względu na ewentualny czas oczekiwania na wykonanie zadania na poszczególnych punktach.

11. Szczegółowy przebieg konkursu o nagrodę główną:

a) Kartę konkursową z min. 8 pieczątkami (zadaniami) należy pokazać w AUTOBUSIE NAGRÓD GŁÓWNYCH.

b) W zamian otrzymuje się specjalny kupon, a na karcie odnotowywany jest fakt otrzymania kuponu.

c) Na kuponie należy wpisać stworzone hasło konkursowe oraz wypełnić swoje dane osobowe.

d) Wypełniony kupon należy wrzucić do jednej z urn znajdujących się przy Autobusie Nagród Głównych do godziny 16:00. Kupony wypełnione po godzinie 16:00 nie będą brały udziału w konkursie o nagrody główne.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród głównych nastąpi w godzinach 16:30 – 17:00 na scenie. Obecność podczas rozdania nagród głównych jest obowiązkowa, w przypadku niepojawienia się osoby na scenie po trzykrotnym wyczytaniu imienia i nazwiska, nagroda przechodzi na rzecz kolejnej osoby.
Nagrody Główne w konkursie to:

a) Grupa GPEC; rower

b) Urodziny Przygodowe w Loopy’s World dla 10 dzieci – ufundowane przez Rodzinne Centrum Rozrywki Loopy’s World.

c) KOMPAS; 1 miejsce na obóz letni na Kaszubach

d) KS Movement Arena; 2 x wejście OPEN na 1h dla 2 osób

e) Szkółka Piłkarska PIKI; 1 miejsce na obóz piłkarski w Wilkasach

f) Sport Park Przymorze;–vouchery na miesięczne darmowe zajęcia: 3x w szkółce tenisowej, 3x – w szkółce badmintonowej, 4x w szkółce piłkarskiej 

Lista nagród może ulec zmianie.

1. Zadania dodatkowe zostaną ocenione przez Jury składające się z przedstawiciela Organizatora – Loopys Sp. z o.o. oraz przedstawiciela Stadion Energa Gdańsk.

2. Każdy uczestnik konkursu, który zbierze 8 pieczątek (8 zadań) jest uprawniony do odbioru mini nagrody. Mini nagrody można odbierać w Autobusie Ścieżki Przygody w godzinach 11:00-18:00. Odbierając nagrodę uczestnik zdaje kartę konkursową organizatorowi.

3. Mini nagrody będą rozdawane Uczestnikom do wyczerpania zapasów.

4. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie o nagrodę główną należy najpierw odebrać kupon w Autobusie Nagród Głównych , a potem zdać kartę i odebrać mini nagrodę w Autobusie Ścieżki Przygody.

5. Reklamacje dotyczące nagród oraz wyników konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody, w formie pisemnej, na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

6. Każdy Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu oraz że podając swój adres e-mail zgadza się na jego umieszczenie w bazie newsletter organizatora.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.