Wiele osób, które interesują się piłką nożną, ale nie mogą bądź nie chcą być profesjonalnymi piłkarzami, myśli o zostaniu trenerem. Najczęściej piłkarze na swojej sportowej emeryturze również zajmują się trenowaniem innych. Czy wiecie jednak jakie kwalifikacje trzeba mieć, żeby móc przystąpić do kursu trenera i jakie kursy trenerskie istnieją?

Jakie kursy na trenera piłki nożnej istnieją?

Wyszukując informacje na temat kursów trenerskich można znaleźć wiele różnych kategorii. Warto tutaj wspomnieć, że za szkolenie trenerów odpowiedzialny jest Polski Związek Piłki Nożnej i tylko ich kursy trenerskie są zgodne z wymogami UEFA. Spotkać możemy się z kursami:

 • UEFA PRO,
 • UEFA Elite Youth A,
 • UEFA A,
 • UEFA B+A dla byłych wybitnych zawodników,
 • UEFA GOALKEEPER A,
 • UEFA B,
 • UEFA FUTSAL B,
 • UEFA Elite Youth B,
 • UEFA GOALKEEPER B,
 • GRASSROOTS/UEFA C,
 • FUTSAL C,
 • GRASSROOTS D.

Od jakiego kursu zacząć?

Chcąc być trenerem UEFA PRO, który może zostać szkoleniowcem we wszystkich ligach piłkarskich na całym świecie, trzeba wcześniej otrzymać licencję UEFA A, przed nią UEFA B i tak dalej. Jeśli więc planujecie zostać trenerem piłki nożnej to musicie zacząć od zrobienia kursu UEFA C. Po jego ukończeniu będziecie mogli szkolić zespoły klasy A i B. Najczęściej będą to więc drużyny dziecięce lub amatorskie seniorów.

Jakie są kryteria naboru w Gdańsku?

Przy kursie UEFA C konieczne jest:

 • ukończenie 18 lat,
 • posiadanie minimum średniego wykształcenia,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie lekarskie pozwalające na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej,
 • udokumentowany staż zawodniczy w rozgrywkach OZPN/ZPN lub udokumentowany staż pracy pedagogicznej z dziećmi

Przy kolejnych poziomach potrzebne jest również doświadczenie w pracy jako trener w niższych klasach.

Jak zdać kurs trenera piłki nożnej?

Po pierwsze, konieczna jest 100% frekwencja na zajęciach, a w przypadku nieobecności niezbędne jest jej uzasadnienie. Oprócz tego trzeba zdać:

 • egzamin pisemny na minimum 50%,
 • egzamin ustny,
 • egzamin praktyczny z przeprowadzenia lekcji treningowej.

Dodatkowo wymagane jest prowadzenie dziennika kursu i napisanie konspektów lekcji treningowych z praktyk.

Gdzie odbyć kurs na trenera piłki nożnej w Gdańsku?

Kursy trenerskie mogą być prowadzone przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, jeśli otrzymają one zgodę Polskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z tym w Gdańsku szkolenia organizuje Pomorski Związek Piłki Nożnej. To właśnie tam najlepiej szukać informacji na temat aktualnych kursów.

Kurs sędziowski Gdańsk

Alternatywą dla bycia trenerem piłki nożnej jest zostanie sędzią. Tutaj również konieczne jest ukończenie kursu, który organizowany jest przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Co ciekawe, w wielu województwach nie trzeba mieć 18 lat, żeby takie szkolenie rozpocząć. Minimalną granicą wiekową jest 16 lub 17 lat i jeśli nie jesteście pełnoletni, to konieczna jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Nie trzeba również mieć wykształcenia średniego, ale wystarczy być w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Często poszczególne związki piłki nożnej wymagają doświadczenia w grze jako piłkarz, albo ustalają maksymalny wiek, w którym można przystąpić do kursu, ale zależy to od województwa i nie wszędzie jest stosowane.